Dato
25. februar 2024
Sted
Norsk Musikkråd

Søknadsfrist: KOMP 2024

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

KOMPs målgruppe er organisasjoner og lag, frittstående grupper og bandsammenslutninger innenfor det sjangerrelaterte miljøet. Kulturskoler og andre kommunale kulturaktører kan også søke.

KOMP fordeles av et fordelingsutvalg som arbeider etter en egen instruks. Utvalgets medlemmer er nominert fra de rytmiske organisasjonene og oppnevnt av styret i Norsk musikkråd.

Fordelingsutvalget – KOMP – 2024–2025 består av:

  • Solfrid Gjeldokk, FolkOrg
  • Jo Tandrevold, BandOrg
  • Aleksander Haugen, Norsk jazzforum
  • Vara: Joakim Gabriel Holten (JM Norge)
  • Christin Sund, spesialrådgiver i Norsk musikkråd, sekretær for fordelingsutvalget

Spørsmål kan rettes til tilskudd@musikk.no.