Dato
27. februar 2023 | Kl. 15:00
Sted
Norsk Musikkråd

Søknadsfrist: KOMP 2023

KOMP tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. Årlig avsettes 1,5 millioner kroner til KOMP.

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

KOMPs målgruppe er Organisasjoner og lag, frittstående grupper og bandsammenslutninger innenfor det sjangerrelaterte miljøet. Kulturskoler og andre kommunale kulturaktører kan også søke.

KOMP fordeles av et fordelingsutvalg som arbeider etter en egen instruks. Utvalgets medlemmer er nominert fra de rytmiske organisasjonene og oppnevnt av styret i Norsk musikkråd.

Fordelingsutvalget – KOMP – 2022–2023 består av:

  • Solfrid Gjeldokk, FolkOrg
  • Jo Tandrevold, BandOrg
  • Aleksander Haugen, Norsk jazzforum
  • Christin Sund, NMR/sekretær for Fordelingsutvalget

I 2022 kom det inn 161 søknader ved søknadsfristens utløp. Det ble søkt om til sammen 5,2 millioner kroner. 99 søknader ble innvilget tilsammen 1,5 millioner kroner.

Søknadsportalen - www.stotteordninger.no - er nå åpnet. Søknadsfristen er 25. februar. Melding om vedtak vil bli sendt før påske.

Spørsmål kan rettes til tilskudd@musikk.no.

 

Søknadsfristen er forlenget til 27. februar kl. 15:00.