Dato
25. februar 2024
Sted
Norsk Musikkråd

Søknadsfrist: Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, etnisk mangfold, rekruttering og tillitsvalgtsopplæring vil bli prioritert.

I denne omgang kunngjøres det for aktiviteter og prosjekter som planlegges gjennomført i løpet av mai 2024. Kunngjøring av Frifond kompetanse og aktivitet for tilskuddsåret juni 2024 til og med mai 2025 i mars annonseres i løpet av mars. 

Søknad leveres på LNU og NMRs felles tilskuddsportal - https://stotteordninger.no

Spørsmål kan rettes til tilskudd@musikk.no