Dato
11. mars 2024
Sted
Norsk Musikkråd

Søknadsfrist: Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, etnisk mangfold, rekruttering og tillitsvalgtsopplæring vil bli prioritert.

Tilskuddsordningen er nå åpen for søknader til aktiviteter og prosjekter i perioden juni 2024 til og med mai 2025. Frist for å søke er 5. april. Søknad leveres på felles tilskuddsportal - https://stotteordninger.no

 

Les mer om Frifond kompetanse og aktivitet her:

http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/frifond/frifond-kompetanse-og-aktivitet

 

Spørsmål kan rettes til tilskudd@musikk.no