Dato
27. februar 2023 | Kl. 15:00
Sted
Norsk Musikkråd

Søknadsfrist: Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, etnisk mangfold, rekruttering og tillitsvalgtsopplæring vil bli prioritert.

Søknadsportalen - www.stotteordninger.no - er nå åpnet. Søknadsfristen er 25. februar 2023. Melding om vedtak vil bli sendt før påske.


Spørsmål kan rettes til tilskudd@musikk.no.

Søknadsfristen er forlenget til 27. februar kl. 15:00