Dato
02. juni 2023
Sted
Kulturådet

Søknadsfrist: Aspirantordnigen

Etnisk, kulturell og språklig bakgrunn kan utgjøre et hinder for rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker. Ordningen skal motvirke slik strukturell diskriminering gjennom å sikre økt tilgang til arbeid i kunst- og kultursektoren for kvalifiserte søkere. 

 

Det kan søkes om tilskudd til å ansette kunstnere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn, i 100 prosent stilling som aspirant i normalt ett år. Fraviker søknadsperioden ett år, må planlagt fordeling av stillingsbrøk i aspirantperioden beskrives og begrunnes i søknaden.

Virksomheten må forplikte seg til å gi aspiranten oppgaver som sikrer faglig og kunstnerisk utvikling, og som samsvarer med virksomhetens mål og behov, slik at aspirantens arbeidsmuligheter i kunst- og kulturlivet styrkes.

Profesjonelle kunst- og kulturvirksomheter kan søke om å få tilsette en aspirant. Ordningen omfatter alle kunstformer og kreative næringer, og aspirantstillingen kan være knyttet til både kunstneriske, tekniske og administrative funksjoner. Virksomheter med fast årlig statstilskudd kan også søke ordningen.