Dato
01. juni 2022
Sted
Music Norway

Søknadsfrist: Arrangørtilskudd

Hva kan man søke tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av eksportrettede arrangementer i Norge.

Hvem kan søke?
Virksomheter som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre arrangementer i Norge hvor målet er å promotere norsk musikk overfor internasjonal musikkbransje eller internasjonale media. Søker må ha norsk organisasjonsnummer.

Du kan søke i 3 ulike kategorier
1. Presse- og ekspertbesøk
Deltakelse av internasjonal presse eller bransjeaktører/internasjonale kjøpere ved et konkret arrangement som kan ha betydning for en internasjonal karriere.

Det kan søkes om tilskudd til reise- og overnatting for internasjonal presse- og/eller bransjeaktør(er) til et arrangement i Norge. Konkret deltagerliste over de internasjonale aktørene vedlegges på søketidspunktet.

Søknader kan hastebehandles i særskilte tilfeller når det omsøkte arrangementet kun skjer én gang og oppstår på kort varsel.

 

2. Låtskriversamling
Legge til rette for låtskriversamarbeid mellom norske og internasjonale låtskrivere og produsenter for å skrive for tredjepart med sikte på internasjonale plasseringer.

Arrangører som har avholdt låtskriversamlinger før skal oppgi resultater fra tidligere arrangement og vise til hvordan det produserte materialet blir fulgt opp i etterkant.

Det vektlegges at arrangøren har innsikt i formatet og sikrer høy kvalitet på deltakerne.

Skal arrangementet foregå utenfor Norge, kontakt Music Norway.

Det kan søkes om delfinansiering av reise- og oppholdskostnader for de internasjonale deltakerne. In-house arbeidsutgifter spesifikt til prosjektet inntil 15% av søkesum.

 

3. Delegatprogram
Legge til rette for møter mellom internasjonale aktører og representanter for norske rettighetshavere og utøvere. Deltakerne skal gjennom sin stilling, bransjekunnskap eller markedskompetanse bidra til å åpne dører i internasjonale markeder.

Det vektlegges at arrangøren har utarbeidet et godt program for gjennomføringen av besøket. Ved utvelgelse av internasjonale delegater bør aktuelle utenriksstasjoner, norske bransjerepresentanter og Music Norway konsulteres. Så konkret deltagerliste som mulig med internasjonale og norske bransjeaktører oppgis i søknaden.

Det kan søkes om tilskudd til delfinansiering av delegatprogrammet, maksimalt 50% av totale kostnader. Administrasjonskostnader kan ikke overskride 15% av søknadssum.