Dato
01. mars 2022
Sted
Music Norway

Søknadsfrist: Arrangørtilskudd

Tilskuddet skal bidra til at en virksomhet i Norge kan legge til rette for profilering av norsk musikk og norsk musikkbransje internasjonalt. Formålet med arenaen skal være å bidra til å øke norsk musikkeksport gjennom å tilføre norsk musikkbransje nettverk, medieoppslag og markedskompetanse.

4 frister i året: 01.03 / 01.06 / 01.09 / 01.12

Ramme for ordningen:
Ordningen har en årlig ramme på 2,3 millioner

Hva kan man søke tilskudd til?
Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av eksportrettede arrangementer i Norge.

Hvem kan søke?
Virksomheter som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre arrangementer i Norge hvor målet er å promotere norsk musikk overfor internasjonal musikkbransje eller internasjonale media. Søker må ha norsk organisasjonsnummer.

 

Les mer