Dato
02. juni 2022 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Arrangørstøtte musikk

Formål

Arrangørstøtte musikk er rettet mot arrangører av offentlige konserter i Norge. Ordningen skal stimulere til økt profesjonalitet i formidling av konserter og til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som på sitt vis bidrar til å formidle

  • konserter som er offentlig tilgjengelige
  • et allsidig konserttilbud
  • fornyelse og utvikling av musikk i alle sjangre som skapes og produseres i samtiden
  • både utvikling og bevaring av ulike musikktradisjoner
  • nye former for konsertfremvisning og kuratering av konsertprogram/-serier
  • konserter til barn og unge
  • konserter med innhold og/eller aktører som omfattes av kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold*
  • konserter til publikum som omfattes av / representerer kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold*
  • konserter til publikum i alle aldre og med ulike sosiale og økonomiske forutsetninger

* for mer informasjon se Kulturrådets side om mangfold