Dato
21. januar 2024

Søk tildeling av lokaler på Gamle Munch

Søk om ledige lokaler for nabolagsaktiviteter, kunst-, kulturaktiviteter og kontorplasser på Gamle Munch innen 21. januar. Midlertidig drift videreføres også i 2024.


Informasjonsmøter og befaring

Informasjonsmøter og mulighet for å se lokalene er satt til tirsdag 20. desember kl 10-12 og torsdag 4. januar kl 16-18. Interesserte kan også se utstillingslokalene i Gamle Munch sine åpningstider. Frist for å søke er 21. januar 2024.

Gamle Munch skal i 2024 driftes i et samarbeid mellom Kulturetaten og Oslobygg, med finansiering fra områdeløft Grønland Tøyen. Kulturetaten har ansvar for utlysningsprosessen og leder tildelingsutvalget.

Huset består av en kunsthall med tre saler, en stor og en liten scene, et kontorfellesskap og aktivitetsrom for nabolagsaktiviteter. I tillegg huser Gamle Munch en kafé og Oslo kommunes kunstsamling. 

 

Lokalene er delt i fire kategorier

Lokalene er delt i fire kategorier: Gamle Munch Kunsthall, Gamle Munch Scene, Gamle Munch Nabolab og Gamle Munch Kontorfellesskap.

Mer informasjon om de ulike lokalene, hva de kan brukes til, og hvordan du søker finner du ved å klikke deg inn under kunngjøringer Gamle Munch på Oslo kommune sine nettsider

 

Linker

Gamle Munch: https://www.gamlemunch.no/utlysning/2024

Kunngjøring: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/kulturetaten/kunngjoringer/kunngjoringer-gamle-munch/

Kategorier: Gamle Munch Kunsthall, Gamle Munch Scene, Gamle Munch Nabolab og Gamle Munch Kontorfellesskap.

Kulturetaten: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/kulturetaten/#gref