Dato
03. desember 2024 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Prosjektstøtte visuell kunst – visningssteder har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst.

Det kan søkes om tilskudd til produksjon og formidling av samtidskunst.

Eksempelvis kan det søkes om tilskudd til:
• produksjon av kunstverk og utstillinger
• utstillingsprogrammering
• annen visning av samtidskunst
• workshops, seminarer og konferanser
• formidlingstiltak

Ordningen er rettet mot visningssteder, institusjoner, festivaler og andre arrangører i det visuelle kunstfeltet. Også enkeltpersoner som opptrer på vegne av slike virksomheter kan søke.

NB! Denne ordningen har kun tre søknadsfrister i 2024. Fristen i september faller fra.

Den tidligere tilskuddsordningen 'prosjektstøtte visuell kunst' er fra og med søknadsfristen desember 2023 delt opp i denne ordningen og tilskuddsordningen prosjektstøtte visuell kunst - kunstnere.