Dato
03. november 2022
Sted
DSB Kurssenteret, Heggedal

Påmeldingsfrist: Kurs i sikkerhet ved store arrangementer 14.-18 november 2022

Dette kurset gir deg som har ansvar for eller bidrar til planlegging og gjennomføring av sikkerhet under store arrangementer kompetanse til å berede grunnen for trygge festivaler, idrettsarrangementer, konserter, messer og andre arenaer hvor mange mennesker samles.

Under kurset vil du gjennom både teori og praksis få bedre kunnskap om sentrale tema som crowd management, midlertidige konstruksjoner, risikovurderinger og relevante lover og regler. Gjennom gruppearbeid får du også praktisk trening i å utvikle en sikkerhetsplan for et stort arrangement. Kurset bygger på DSBs Veileder for sikkerhet ved store arrangementer.

Kurset er aktuelt for alle som deltar i planlegging og gjennomføring av arrangementer, både på arrangør- og myndighetsside.