Dato
31. desember 2024
Sted
Kulturrom

Løpende søknadsfrist: Grønnere investeringer for lokaler og utstyr

For å redusere klimaavtrykket til kulturlivets fysiske infrastruktur utlyser Kulturrom 10 millioner til grønnere investeringer. Med disse midlene skal grønne initiativer stimulere til kunnskap, samarbeid og skape varig endring.

Tiltakene som gjennomføres skal gi inspirasjon og læring for mange. Deling av kunnskap, modeller og rapporter i etterkant vil være sentralt.


Tiltakene skal bidra til (minst en av) følgende:

  • Muliggjøre lokale initiativ
  • Begrense kjøp av nytt utstyr
  • Sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr
  • Styrket kompetanse

 

Hva kan dere søke tilskudd til?

  • Grønn oppstart
  • Grønn kompetanse
  • Grønnere lokaler
  • Reparasjon av utstyr


Løpende søknadsfrist og maks 6 uker behandlingstid.