Dato
30. november 2023

Søknadsfrist: Internasjonalt bærekraftsprogram for musikk- og scenekunstaktører

I samarbeid med Arts Council England, Statens kunstfond i Danmark og Julie’s Bicycle lyser Kulturrådet ut utviklingsprogrammet: Bærekraft i internasjonal turnévirksomhet og internasjonalt samarbeid på musikk- og scenekunstfeltet – Norge, Danmark og England.

 

Hva er formålet med utviklingsprogrammet?

Kunstnerisk utveksling på tvers av landegrenser er en viktig del av det profesjonelle musikk- og scenekunstfeltet. Samtidig har reise- og turnévirksomhet en klimamessig kostnad. Etter hvert som klimakrisen blir stadig mer alvorlig øker behovet for at kunst- og kultursektoren forstår sitt miljøavtrykk og utvikler nye måter å dele kunst på, som bidrar til den globale omstillingen til en bærekraftig framtid. 

Kulturrådet tilbyr, i samarbeid med Julie’s Bicycle, Arts Council England og Statens kunstfond i Danmark, et utviklingsprogram som skal hjelpe profesjonelle musikk- og scenekunstaktører i Norge, Danmark og England å utvikle nyskapende og bærekraftige tilnærminger til internasjonal turnévirksomhet og internasjonalt samarbeid og co-produksjon.

Programmet bygger på Arts Council England og Julie’s Bicycles Accelerator-program, et utdannelses-, ledelses-, erfaringsutvekslings- og mentorprogram for å stimulere kulturvirksomheter til å styrke egen bærekraftspraksis.

Utviklingsprogrammet har allerede hatt to vellykkede runder i Danmark og England i 2021/22 og 2022/23, og i 2023 blir også Kulturrådet med i samarbeidet.