Dato
08. februar 2024 | Kl. 11:00
Sted
Digitalt

Informasjonsmøte om ny kulturrådets nye ordning: utviklingstilskudd for kulturaktører

Kulturrådet inviterer til informasjonsmøte om den nye tilskuddsordningen utviklingstilskudd til kulturaktører. Ordningen skal støtte prosjekter som styrker kulturaktørers utvikling gjennom samarbeid, nettverk, kompetanseheving og utprøving.

I møtet vil avtroppende utvalgsleder Maria Utsi og sekretariatet presentere ordningen. Det settes av god tid til spørsmål fra deltakerne.