Dato
02. mars 2023 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Ordningen skal være et verktøy for kunst- og kulturarenaer og -arrangører i Norge. Formålet er å styrke deres muligheter for utvikling av kunstnerisk innhold og kompetanse. 

Gjennom å gi arenaer og arrangører tilskudd til å invitere kuratorer, kunstnere, kunstnergrupper, programskapere, andre arrangører eller fagpersoner til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon skal ordningen:

  • bidra til kunstnerisk og faglig utvikling av produksjons- og formidlingsarbeid i arenaene/hos arrangørene
  • bidra til å styrke og utvikle programtilbud på høyt kunstnerisk nivå for et allment publikum
  • stimulere til økt internasjonalt samarbeid og utveksling

Ordningen er tverrgående og gjelder alle kunst- og kulturområdene i Kulturfondet: visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk samt kulturvern.

Arenaer og arrangører for formidling, visning og produksjon av profesjonell kunst og kultur, for eksempel kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, festivaler, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, programmerende scener m.m.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Det kan søkes tilskudd til gjesteopphold (kostnader til honorar, reise, opphold) for kunstnere, kunstnergrupper, programskapere, kuratorer, innholdsprodusenter