Dato
02. september 2022 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Fri scenekunst - prosjekt (dans)

Ordningen har som formål å stimulere og styrke kunstnerisk utvikling og produksjon av profesjonell dans, teater og annen scenekunst i det frie scenekunstfeltet. 

Det kan både søkes om enkeltprosjekt eller flerårig prosjektstøtte. 

Profesjonelle scenekunstnere, produsenter, produksjonsmiljøer og andre profesjonelle enheter innen scenekunst kan søke. Unntak fra kravet om profesjonelle medvirkende må begrunnes kunstnerisk ut fra prosjektets karakter.