Dato
07. mai 2024 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser

Formål

Manglende tilrettelegging og fordommer kan utgjøre et hinder for rekruttering av mennesker med funksjonsnedsettelser til kunst- og kulturrelaterte yrker. Denne forsøksordningen skal motvirke slik strukturell diskriminering gjennom å motivere til sysselsetting av kandidater med funksjonsnedsettelser i kunst- og kultursektoren.

 

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunst- og kulturvirksomheter kan søke om å få tilsette en aspirant. Ordningen omfatter alle kunstformer og kreative næringer, og aspirantstillingen kan være knyttet til både kunstneriske, tekniske og administrative funksjoner. Virksomheter med fast årlig statstilskudd kan søke ordningen.

Aspirantstipendet skal i sin helhet gå til å lønne aspiranten, som skal ansettes på ordinære vilkår.

 

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Virksomheten kan søke om tilskudd til å ansette en aspirant med funksjonsnedsettelser i en lønnet stilling tilsvarende en 100 % stilling i ett år. Dersom aspiranten trenger å jobbe i en mindre stillingsbrøk, kan stipendet fordeles over en lengre periode enn ett år (men kan maksimalt tilsvare 100 % stilling i 12 måneder) Målet er en arbeidstidsfordeling i ansettelsesperioden som er hensiktsmessig for både aspirant og virksomhet. Planlagt fordeling skal beskrives og begrunnes i søknaden.

Virksomheten må forplikte seg til å gi aspiranten oppgaver som sikrer faglig og kunstnerisk utvikling, og som samsvarer med virksomhetens mål og behov, slik at aspirantens videre arbeidsmuligheter i kunst- og kulturlivet styrkes.