Dato
02. september 2022 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Forprosjekt scenekunst

Ordningen har som formål å stimulere til utvikling og utforskning av metoder, konsepter og idéer innen den profesjonelle scenekunsten. Forprosjektet skal forståes som en kunstnerisk prosess som skjer forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon.

Alle profesjonelle scenekunstnere kan søke. Det kan søkes både som privatperson og virksomhet. 

Forprosjektet kan være viet utvikling av et kunstnerisk konsept eller en idé. I forprosjektet kan det alternativt arbeides med aspekter av et kunstnerskap, eller med utforskning av nye kunstneriske metoder eller retninger. Forprosjektet kan gjennomføres individuelt eller i samarbeid med andre.

Det gis bl.a. tilskudd til:

  • Scenetekstutvikling
  • Koreografiutvikling
  • Utvikling eller utprøving av materiale
  • Utforskning av teknikker og metoder

Det kan søkes om tilskudd inntil 200 000 kr.