Dato
25. august 2022 | Kl. Løpende behandling
Sted
Kulturrom

Bygg og utbedring av kulturrom

Dere kan søke Kulturrom om å bygge eller utbedre øvingsrom eller fremføringslokaler. Vi skiller mellom enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak og større akustiske utbedringer da det er stor forskjell i krav til dokumentasjon og søknadssum.

Dere kan søke om tilskudd til å få utført en akustisk forprosjektrapport tidlig i prosessen og så søke om å bygge eller gjøre større akustiske utbedringer med rapporten som grunnlag. Eller gjennomføre en akustikkmåling for å kartlegge ut om rommet er egnet for dagens bruk.

Det finnes fire ulike tilskuddsområder dere kan lese mer om på denne siden:

Dette tilskuddsområdet kan være relevant for flere aktører, men retter seg primært mot lag, foreninger og organisasjoner som bruker lokaler til musikkutøvelse pr i dag, eller tilbyr lokaler til lag, foreninger og organisasjoner (feks kommuner).

Akustikkmåling er aktuelt for lokaler som benyttes til øving og fremføring av musikk, men også andre kulturuttrykk.

Søknadsfristen er løpende og behandlingstiden er vanligvis 2-6 uker.