Dato
02. september 2022 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Arrangørstøtte visuell kunst

Ordningen skal styrke, opprettholde og utvikle arrangører i det visuelle kunstfeltet gjennom langsiktig virksomhetsstøtte.

Ordningen skal:

  • sikre bred formidling over hele landet av profesjonell samtidskunst
  • bidra til et mangfold av kunstuttrykk av høy kvalitet
  • bidra til faglig utvikling og større forutsigbarhet i programmering, planlegging og drift

et kan søkes om flerårig eller ettårig virksomhetsstøtte. Det kan søkes om tilskudd inntil tre år av gangen.

Ordningene omfatter tilskudd til:

  • programmering
  • innholdsproduksjon
  • lønn/honorar
  • utstillingsvederlag og kunstnerhonorar
  • lokaler (leie, internett, strøm)
  • andre administrative kostnader

Ordningen retter seg mot det profesjonelle, visuelle samtidskunstfeltet. Virksomheter som kan vise til kunstfaglige visjoner og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå og profesjonell drift, kan søke. Det må kunne vises til gjennomførte prosjekter/aktivitet/programmering før det kan søkes om arrangørstøtte.