Dato
05. september 2023
Sted
Kulturådet

Søknadsfrist: Arrangør­støtte scenekunst

Tilskuddsordning for scenekunstarrangører i Kulturrådet skal legge til rette for bred og mangfoldig arrangørvirksomhet og styrke formidling av scenekunst over hele landet. Tilskuddene skal gi mulighet til å programmere scenekunstproduksjoner av høy kvalitet innen alle sjangre og for et mangfoldig publikum. 

Arrangørstøtteordningen for scenekunst skal:

  • bidra til offentlige visninger av scenekunst for flest mulig 
  • stimulere til nye formidlingsmåter
  • gi forutsigbarhet i programmeringsarbeid som strekker seg over ett eller flere år 
  • bidra til samspill og kompetansedeling mellom regionale, nasjonale og internasjonale aktører 
  • bidra til fornyelse og utvikling av scenekunst i alle sjangre som skapes og produseres i samtiden
  • fremme visning og formidling av scenekunst til publikum i alle aldre og med ulike sosiale, kulturelle og økonomiske forutsetninger