Dato
03. september 2024 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Formålet med prosjekttilskudd er å fremme nye prosjekter som faller utenfor Kulturrådets øvrige tilskuddsordninger på musikkfeltet, herunder forsøksvirksomhet og ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å utforske og tilgjengeliggjøre musikkarven i Norge.

Formålet med virksomhetstilskudd er å gi forutsigbare driftsrammer til virksomheter med høy faglig kvalitet og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå, profesjonell drift, langsiktige mål og faglig betydning utover sitt lokale nedslagsfelt. 

 

Ordningen har tre frister i 2024, ulike for prosjekt- og virksomhetstilskudd:

4. juni (kun prosjekttilskudd)

3. september (kun virksomhetstilskudd)

3. desember (kun prosjekttilskudd)