Arrkonf_Ida-Hermine-Wikõren-17.jpg

Landsmøte

Medlemmer i NKA innkalles til landsmøte torsdag 11. oktober, i forkant av Arrangørkonferansen 2018, på Thon Hotel Halden. Landsmøtet er NKAs øverste organ der de overordnede rammene for organisasjonens virksomhet blir bestemt. Møtet starter kl 17 og er ferdig kl 19, under forutsetning av endt saksbehandling.

Til dagsorden og sakspapirer

 

Påmelding

Merk at fristen for å melde seg på har utløpt.

 

Stemmerett, delegater og observatører

For å ha stemmerett på landsmøtet må medlemskontingent for 2018 være betalt. Ordinære medlemmer kan sende inntil to delegater. Delegater har tale- og forslagsrett, samt stemmerett. I tillegg kan alle medlemmer sende observatører som har tale- og forslagsrett. Dersom en klubb/festival stiller med kun én delegat har denne dobbeltstemme. Fullmaktstemmer er ikke tillatt.

 

Innmelding av saker og saksdokumenter

Medlemmer i Norske Konsertarrangører kan melde inn saker og vedtektsendringer som de vil ha behandlet på landsmøtet innen 11. september. Saker og forslag sendes til post(a)konsertarrangor.no. Vær tydelig på budskap og avsender. Innkomne forslag behandles på styremøtet 12. september og saksdokumenter til landsmøtet distribueres til medlemmer 13. september.

 

Valgkomite

På Landsmøtet skal det velges nytt styre. Se sakspapirer for valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen består av Lars Tefre Baade, Einar Idsøe Eidsvåg, Siri Børs Lind og Synnøve Sandnes.  


Spørsmål?

Kontakt oss. 

 

 

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 12 ganger i året.