Arrkonf_Ida-Hermine-Wikõren-107.jpg

Satelittkontor

Vi er glade for å kunne meddele at både Musikkutstyrsordningen (MUO) og Kulturrådet kommer til Arrangørkonferansen i Halden for å prate og veilede NKA sine medlemmer med spørsmål, søknader og alt annet du måtte ha på hjertet. Lørdag rigges det opp satelittkontor på Thon Hotell Halden der de vil være på plass. Vi håper at mange vil benytte seg av dette tilbudet. Husk at du også kan ta kontakt på forhånd og booke deg inn på et møte.

Kulturrådet 
Hanne Rekdal er ansvarlig for Kulturrådets arrangørordning. Ordningen har som formål å styrke arrangørene og gi dem mulighet til å skape konsertprogram som utvikler interesse hos et større publikum. Hanne er tilstede på Arrangørkonferansen og er tilgjengelig for å svare på alt NKA sine medlemmer måtte lure på når det gjelder arrangørordningen spesielt og Kulturrådet generelt. Dersom du ønsker tips/hjelp til søknadsskriving, kan hun også bidra med det - eller hjelpe til med å tydeliggjøre utvalgets prioriteringer. Omvendt er hun også interessert i å høre hvordan feltet selv mener virkemiddelapparatet – og da særlig arrangørordningen – fungerer: Hva ønsker NKAs medlemmer seg av Kulturrådets arrangørordning og hvordan mener dere den bør tilrettelegges for å virke på best mulig måte?

Kontakt Hanne Rekdal på forhånd her

 

Musikkutsyrsordningen
Musikkutstyrsordningens formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av musikk. Musikkutstyrsordningen (MUO) gir tilskudd til øvingsutstyr, fremføringsutstyr, akustiske tiltak i alle typer musikkrom, samt bygg og utbedring av øvingsrom. De jobber også med kompetansehevende tiltak innen konsertteknikk; bl.a. kurs, workshops, fagdager og praksisplasser i lyd-, lys- og sceneteknikk. Nina Popperud (rådgiver og saksbehandler) og Rhiannon Edwards (daglig leder) fra MUO er tilstede på Arrangørkonferansen og kan svare på alt og gi råd om det meste når det kommer til MUO. De håper at mange kommer innom på satellitt-kontoret i løpet av helgen og tar en prat.

Kontakt MUO på forhånd her

 

Sparebankstiftelsen DNB
Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. «Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med filantropi - ikke sponsing. Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 4 milliarder kroner til allmennyttige formål. Birthe Mørreaunet Selvaag vil informere om stiftelsens støtteordninger og rådføre NKAs medlemmer i søknadsprosessen. 

Birthe Mørreaunet Selvaag

 

Tidspunkt: Lørdag 13. oktober kl. 12.00 - 14.00

 

Til Kulturrådets nettside 

Til Musikkutstyrsordningens nettside

Til Sparabankstiftelsen DNBs  nettisde

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 12 ganger i året.