Ordstyrer og bisitter forklarer saksgang under Norske Kulturarrangørers landsmøte i 2024. I salen sitter medlemmer og lytter.

Norske Kulturarrangører (NKA) er en demokratisk styrt organisasjon, med landsmøtet som øverste organ. Det betyr at det er medlemmene som bestemmer de overordnede rammene for NKAs virksomhet. Medlemmer inviteres til landsmøte lørdag 26. oktober 2024, i forbindelse med Arrangørkonferansen i Bodø. Møtet starter kl. 10:00 og er ferdig kl. 12:00, under forutsetning av endt saksbehandling.

Stemmerett, delegater og observatører

For å ha stemmerett på landsmøtet må medlemskontingent for 2024 være betalt. Ordinære medlemmer kan sende inntil to delegater. Delegater har tale- og forslagsrett, samt stemmerett. I tillegg kan alle medlemmer sende observatører som har tale- og forslagsrett. Fullmaktsstemmer er ikke tillatt. Det er imidlertid full anledning til å delta på landsmøtet uavhengig av om du er påmeldt Arrangørkonferansen eller ikke.

 

Innmelding av saker og saksdokumenter

Medlemmer kan melde inn saker og vedtektsendringer som de vil ha behandlet på landsmøtet. Sakene meldes inn til siri@arrangor.no innen 26. september. Innkomne forslag behandles av styret. Saksdokumenter til landsmøtet distribueres til alle NKAs medlemmer umiddelbart etter denne fristen.

 

Påmelding

De som deltar på konferansen i Bodø melder seg på via registreringsskjema for Arrangørkonferansen 2024. De som kun ønsker å delta på landsmøtet gir beskjed per e-post til siri@arrangor.no innen 19. oktober. 


Spørsmål?

Kontakt oss.

 

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 12 ganger i året.