20161112-DSC02407.jpg

Satelittkontor

Vi er glade for å kunne meddele at både Musikkutstyrsordningen (MUO), Nordisk Kulturfond og Kunnskapsverket kommer til Arrangørkonferansen i år for å prate og veilede NKA sine medlemmer med spørsmål, søknader og alt annet du måtte ha på hjertet. Både fredag og lørdag rigges det opp satelittkontor på Clarion Hotel Ernst der de fire instansene vil være på plass. Vi håper at mange vil benytte seg av dette tilbudet. Husk at du også kan ta kontakt på forhånd og booke deg inn på et møte.

Kulturrådet (utgår dessverre pga sykdom)
Hanne Rekdal er ansvarlig for Kulturrådets arrangørordning. Ordningen har som formål å styrke arrangørene og gi dem mulighet til å skape konsertprogram som utvikler interesse hos et større publikum. Hanne er tilstede på Arrangørkonferansen fredag 13. oktober, og er tilgjengelig for å svare på alt NKA sine medlemmer måtte lure på når det gjelder arrangørordningen spesielt og Kulturrådet generelt. Dersom du ønsker tips/hjelp til søknadsskriving, kan hun også bidra med det - eller hjelpe til med å tydeliggjøre utvalgets prioriteringer. Omvendt er hun også interessert i å høre hvordan feltet selv mener virkemiddelapparatet – og da særlig arrangørordningen – fungerer: Hva ønsker NKAs medlemmer seg av Kulturrådets arrangørordning og hvordan mener dere den bør tilrettelegges for å virke på best mulig måte?

Kontakt Hanne Rekdal på forhånd her


Musikkutsyrsordningen
Musikkutstyrsordningens formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av musikk. Musikkutstyrsordningen (MUO) gir tilskudd til øvingsutstyr, fremføringsutstyr, akustiske tiltak i alle typer musikkrom, samt bygg og utbedring av øvingsrom. Vi jobber også med kompetansehevende tiltak innen konsertteknikk; bl.a. kurs, workshops, fagdager og praksisplasser i lyd-, lys- og sceneteknikk. Nina Popperud (rådgiver og saksbehandler) og Rhiannon Edwards (daglig leder) fra MUO er tilstede på Arrangørkonferansen 13-14. oktober, og kan svare på alt og gi råd om det meste når det kommer til MUO. De håper at mange kommer innom på satellitt-kontoret i løpet av helgen og tar en prat.

Kontakt MUO på forhånd her

Nordisk Kulturfond
Anni Syrjäläinen og Katrine Balle Hvidberg fra Nordisk Kulturfond kommer til Arrangørkonferansen for å svare på spørsmål rundt fondets musiksatsning puls, som i 2017 skal dele ut 3,5 millioner DKK til spillesteder og festivaler i Norden! I mai offentliggjorde puls listen over de første puls-arrangører. Med konkrete eksempler og caser kan Anni og Katrine veilede NKA sine medlemmer i hvordan du som konsertarrangør eller spillested kan få støtte fra puls, samt hvilke krav som settes til puls-arrangørene.

Kontakt Anni Syrjäläinen på forhånd her


Kunnskapsverket
Kunnskapsverket skal gjennom et team av norske og internasjonale forskere, utviklere og næringsaktører bidra til utvikling av et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kulturelle næringer i Norge. 
Birgitta Ericsson fra Kunnskapsverket/ Østlandsforskning er, sammen med Rambøll, i ferd med å ferdigstille en rapport for NKA og de andre arrangørorganisasjonene. Rapporten omfatter både helårsarrangører og festivaler og presenteres i grove trekk i starten av konferansen. Birgitta er tilstede på satelittkontor fredag og kan svare på de spørsmål du måtte ha i forhold til rapporten.

Kontakt Birgitta Ericsson på forhånd her

 

Tidspunkt:
Fredag 13. oktober, 14.00 - 15.00: MUO, Nordisk Kulturfond og Kunnskapsverket
Lørdag 14. oktober, 11.45 - 12.45: MUO og Nordisk Kulturfond

Sted:
Beat (ved resepsjonen)

Eksterne lenker:

Kulturrådet

Musikkutstyrsordningen

Nordisk Kulturfond

Kunnskapsverket

 

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 12 ganger i året.