NKA_Landsmøte2016_gruppebilde.jpg

Ekstraordinært Landsmøte

Medlemmer i NKA innkalles til ekstraordinært landsmøte i forkant av Arrangørkonferansen for å behandle forslag til endring i vedtektene.

Styret foreslår å endre hyppighet for når landsmøtet skal arrangeres. I tillegg foreslår styret ny struktur på organisasjonens styringsdokumenter. NKA innkaller derfor til et ekstraordinært landsmøte, slik at endringene kan tre i kraft allerede fra neste landsmøte i 2018.

Et ekstraordinært landsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt for. Det er ikke anledning til å melde inn andre saker eller forslag. Last ned sakspapirene nedenfor. Disse vil også deles ut på møtet. 


Innspillsmøte om TONO og orientering om kulturmoms

I forlengelse av det ekstraordinære landsmøtet vil det avholdes innspillsmøte for NKAs medlemmer om TONO. Vi vil også orientere om organisasjonens arbeid med kulturmoms.


NKA dekker overnatting
Alle deltagere på Arrangørkonferansen som deltar på Landsmøtet får dekket overnatting fra torsdag 12. til fredag 13.


Spørsmål?

Ta kontakt her.

Sakspapirer

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 12 ganger i året.