To personer står foran en lavvo og smiler stort. Personen til venstre holder frem en pris med logoen for Norske Kulturarrangører og personen til høyre holder frem et fargerikt fotografi. Foto.

Følgende priser kåres for arrangementsåret 2023

  • Årets helårsarrangør
  • Årets festival
  • Årets nykommer
  • Årets øyeblikk
  • Årets inspirasjon

Arrangører (medlemmer av NKA) nominerer seg selv i de ulike kategoriene og alle konkurrerer på lik linje uavhengig av arrangørens profil, beliggenhet, organisasjonsform og størrelse.

Dere vil stå sterkere i nominasjonen dersom det vises til inkluderende og bærekraftig arbeid, både hva gjelder folk og avtrykk.

 

Årets helårsarrangør

Når vi kårer Årets helårsarrangør ser vi etter en arrangør som har utmerket seg gjennom hele 2023. Vi ser på helheten av det arbeidet arrangøren har gjort i løpet av året. Momenter som vil vektlegges i vurderingen av de nominerte er program, profil, fremming av nye talenter og innsats som er positiv for lokalmiljøet.

 

Årets festival

Årets festival er en festival som har utmerket seg i 2023. Vi er ute etter unikhet i profil, program, og at det vises til bredde og nye talenter. Andre momenter som vil vektlegges er attraktivitet for publikum, omfang og kreative innslag. Det trekker også opp om festivalen har en spesiell betydning lokalt, regionalt eller nasjonalt. 

Vi definerer en festival som en serie arrangementer som kan inkludere alle slags kunstuttrykk. Det må ha blitt avviklet på et begrenset, eller bestemt sted, over maks tre måneder. Eksempelvis vi spel falle inn under festivaldefinisjonen.

 

Årets nykommer

Prisen Årets nykommer går til en arrangør som har startet opp i løpet av de siste tre årene, mellom 01.01.2021 og 31.12.2023. Arrangøren må ha bemerket seg i arrangør-Norge i en positiv forstand. Det vil bli lagt særlig vekt på arrangørens evne til å favne nye målgrupper, kreativitet og nyskapende og innovativt innhold.

 

Årets inspirasjon

Prisen Årets inspirasjon deles ut til et prosjekt, tiltak, konsept eller annet som har utmerket seg i 2023, og som kan være til inspirasjon for andre arrangører. Tiltaket må være tydelig avgrenset og ha en definert målsetting. For at prisen skal kunne fungere som inspirasjon vil det vektlegges hvorvidt ideen er overførbar til andre arrangører. Det er også positivt om resultatet av tiltaket beskrives.

 

Årets øyeblikk

Faktorer som vektlegges i utvelgelsen av det beste øyeblikket fra 2023 er stemning, komposisjon, teknikk, lys og magi. Øyeblikket kan være dokumentert gjennom både foto- og videokameralinsen, men kan ikke overskrive 30 sekunder. Du kan laste opp 10 filer per nominasjon. Navn på fotograf og en beskrivende tekst må inkluderes.

For å sende inn bidrag må også nødvendige rettigheter være avklart før innsendelse. Norske Kulturarrangører forbeholder seg retten til å benytte innsendt fil(er) med kreditering i egne kanaler, pressemeldinger og trykksaker.

 

Prosess: Fem finalister

Norske Kulturarrangører har med seg relevante bransje- og fagpersoner i utvelgelsesprosessen. Det siles ut fem finalister i hver kategori. Deretter er det opp til arrangørkolleger å stemme frem sine favoritter. I kategorien Årets øyeblikk er det publikum som stemmer frem sin favoritt.

 

Tons of Rock vant prisen Årets inspirasjon 2022 for deres kampanje Tons of Love. Prisen ble delt ut under Arrangørkonferansen 2023. 

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 12 ganger i året.