rabalder.jpg (1)

Følgende priser kåres for konsertåret 2019:

Årets helårsarrangør
Årets festival
Årets nykommer
Årets konsertbilde
Årets profil

Arrangører nominerer seg selv i de ulike kategoriene og alle konkurrerer på lik linje uavhengig av arrangørens profil, beliggenhet, organisasjonsform og størrelse.

 

Årets helårsarrangør og Årets festival

Følgende kriterier vektlegges for prisene Årets festival og Årets helårsarrangør:

PROGRAM: aktualitet, bredde/nisje etc.
PROFIL OG SYNLIGHET: identitet, oppmerksomhet, kommunikasjon etc.
BESØK OG AKTIVITET: attraktivitet for publikum, omfang/hyppighet.
ANNET: x-faktor, betydning lokalt/regionalt/nasjonalt, hva gjør arrangøren unik, banebrytende aktivitet det siste året etc.


Årets nykommer

Prisen går til en aktør som har startet opp i løpet av de siste tre årene, og som allerede har bemerket seg i arrangør-Norge i positiv forstand. I nominasjonsskjemaet legger man ved egen tekst om hvorfor man fortjener å vinne akkurat denne prisen. 

Årets profil (ny)

En tydelig profil og visuell identitet er avgjørende for å nå sitt publikum. I et marked hvor konkurransen om publikums oppmerksomhet stadig blir vanskeligere, står arrangører med tydelig fotavtrykk og gjenkjennelseseffekt hos publikum og partnere sterkere. Mange konsertarrangører investerer mye ressurser i sin visuelle profil  og er opptatt av en sterk egenidentitet som er med på å underbygge en helhetlig kommunikasjon i alle ledd. Det er på sin plass at godt profilarbeid hos konsertarrangører får den anerkjennelsen og oppmerksomheten det fortjener.

I nominasjonen skal arrangøren sende inn en kortfattet og konsis presentasjon av den visuelle profilen, hvordan den blir brukt og litt om tanken bak. I kategorien Årets profil er det også mulig å nominere plakatrekker/plakatserier.

 

Årets konsertbilde

Faktorer som vektlegges i utvelgelsen av de beste konsertbildene er stemning, komposisjon, teknikk, lys og magi i bildet. Hvert medlem av Norske Konsertarrangører kan delta med maks 10 konsertbilder. Husk å fylle ut navn på fotograf og beskrivende bildetekst i nominasjonsskjemaet. Norske Konsertarrangører forbeholder seg retten til å benytte innsendte bilder i egne nettsaker, sosiale medier, pressemeldinger og ellers i egne trykksaker. Fotograf vil alltid krediteres og forklarende bildetekst vil synliggjøres dersom mulig. Eventuell bruk utover dette vil avklares med medlem og fotograf. Husk derfor å avklare nødvendige rettigheter før man sender inn bidrag.   

 

Prosess - Fem finalister

Norske Konsertarrangører har med seg relevante bransje- og fagpersoner i utvelgelsesprosessen. Det siles ut fem finalister i hver kategori. Deretter er det opp til arrangørkolleger å stemme frem sine favoritter. I kategorien Årets konsertbilde er det publikum som stemmer frem sin favoritt. Vinnerne blir kåret under by:Larm, fredag 28. februar 2020.

 

Arrangørprisen - Intervjuer med tidligere vinnere fra Norske KonsertarrangørerVimeo.

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 15 ganger i året.