Gjeldende medlemskriterier for medlemskap i NKA fra 22. april 2022

Under § 5. Medlemskap i NKAs vedtekter heter det at medlemmer i NKA skal:

  1. Være tilknyttet kulturfeltet og ha kulturarrangementer som en sentral del av sin drift
  2. Rette seg etter vedtak som fattes på Norske Kulturarrangørers landsmøte
  3. Betale en årlig kontingent
  4. Oppfylle de til enhver tid gjeldende medlemskriterier:

Medlemskap

 • Medlemssøknader vurderes ukentlig i NKA, deretter utstedes det faktura for medlemskap (kontingent) med betalingsfrist (normalt 14 dager). Dersom medlemskontingent ikke blir betalt regnes ikke medlemskap for inneværende år som gyldig.
 • Medlemskap i NKA gjelder per kalenderår og fornyes etter oppdatering av medlemskapet. Faktura for medlemskap for påfølgende år blir utstedt i tidsrommet januar-mars. Kontingent blir beregnet på grunnlag av fjorårets konsertomsetning. 
 • Medlemsgoder- og avtaler er gyldig fra datoen medlemskap innvilges og faktura for medlemskap er betalt. Det er ingen tilbakevirkende kraft.
 • NKA informerer om medlemskap og kontingentsats til medlemmer i tidsrommet desember/januar. Medlemmer er da ansvarlige for å gi skriftlig beskjed dersom kontingentsats skal endres og om det er endring i kontaktinformasjon.
 • Utmelding skjer ved skriftlig henvendelse til NKA. Om et medlem ikke betaler kontingent for innværende år, regnes det som automatisk utmeldt.
 • For å benytte seg av enkelte medlemstilbud for eksempel søke Frifondmidler, er det en forutsetning at nødvendig informasjon og tallmateriale blir oversendt NKA innen gitte tidsfrister.
 • NKA oppfordrer medlemmer til å besvare årlige undersøkelser som danner grunnlag for statistikk om landets konsertarrangører på best mulig måte.

 

Kontingent

 • Kontingent beregnes i henhold til medlemmenes totale brutto konsertomsetning. Med total brutto konsertomsetning menes alle inntekter, inkludert billettsalg, sponsorstøtte, serveringsinntekter, offentlig støtte og annet brutto omsetning knyttet til konsertvirksomhet
  for siste avsluttende regnskapsår.
 • Fra 1. august betaler nye medlemmer halv kontingent. Fra 1. desember betaler alle nye medlemmer 370 kr ut året.

 

Konsernmedlemskap

 • Dersom det søkes medlemskap for flere klubber og/eller festivaler som er organisert under samme konsern/driftsselskap, tilbyr NKA rabattert medlemskontingent. Ved to eller flere medlemskap organisert under samme konsern/driftsselskap, vil hvert medlemskap kun belastes 50% av ordinær medlemskontingent. Et konsern betaler maksimum kr. 15 000 for alle medlemskapene knyttet til selskapet. Medlemskap følger i utgangspunktet klubb og/eller festival, ikke konsern/driftsselskap.

 

Kontingentsatser

Nivå Brutto omsetning siste regnskapsår 2013 2014 2015-16 2017-18 2019 2020/21 2022
1 0 - 500.000 500 500 500 550 600 700 740
2 500.000 - 1 million 1200 1300 1500 1650 1750 1850 1950
3 1 million - 4 millioner 3800 4000 4500 4600 5150 5350 5650
4 Over 4 millioner 6000 6400 6500 6600 7200 7450 7860