Kontingent

 

Kontingent

  • Kontingent beregnes i henhold til medlemmenes totale omsetning med utgangspunkt i siste avsluttede regnskapsår. 
  • Fra 1. august betaler nye medlemmer halv kontingent.


Kontingent

Alle medlemmer av NKA må betale en årlig kontingent. Kontingentsatsen er basert på total brutto omsetning med utgangspunkt i siste avsluttede regnskapsår.

* Nye medlemmer som ikke eksisterte i 2023 betaler den laveste satsen. Medlemskapet gjelder for kalenderåret og blir automatisk fornyet ved årsskiftet.

Nivå   Brutto omsetning for siste avsluttede regnskapsår   kontingent
1 0 - 500 000 1 000
2 500 000 - 1 million 2 300
3 1 - 4 millioner 6 000
4 4 - 10 millioner 8 300
5 10 - 30 millioner 10 000
6 30 - 50 millioner  12 500
7 Over 50 millioner  15 000


Fra 01.08.2024 betaler nye medlemmer halv kontingent.

Dersom du ønsker å melde deg ut av Norske Kulturarrangører ber vi om at du fyller ut utmeldingsskjemaet.