Dato
31. august 2017

UKM søker unge festivalprodusenter

Vil du være med å skape neste års UKM-festival?

UKM søker 3 unge festivalprodusenter! UKM-festivalen er for mange årets høydepunkt, men hvordan kan den utvikles videre og hva slags inntrykk skal man sitte igjen med i etterkant? Det kan du være med på å bestemme! Vi skal lage et team av tre ungdommer som ønsker relevant praksis som festivalprodusenter. Er dette noe for deg eller noen du kjenner?

Hvem er du?

- Du kan tenke helhet, konsept, kommunikasjon og produksjon.
- Du kan tenke strategisk, men er også praktisk og en «do’er» som gjennomfører.
- Du har gjerne allsidig erfaring fra andre festivaler og arrangement.
- Du er kreativ, og du tørr å stille spørsmål og utfordre.
- Du liker å gjøre andre god og du lytter til andres ideer.
- Du har tid og lyst til å prioritere dette arbeidet fra høsten 2017 til juli 2018.
- Du er mellom 18 til 22 år.

Hva er det vi kan tilby deg?

- En plass i festivalledelsen og en sentral rolle i definisjonen av neste års festival.
- Ekte og relevant arbeidserfaring, og kursing innenfor ditt fagområde.
- Et morsomt, krevende og utviklende år.
- Ledererfaring, ansvar og et nettverk i hele kultur-Norge.
- En kvalitativ attest og nyttige referanser.
- Tett jobbing med gode mentorer.
- Noe honorar.

Søknaden

CV og søknad sendes til anne@ukm.no innen 31.08.17. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvilke tanker du har rundt UKM-festivalen i 2018, og hva du ser for deg kan være din rolle.