Dato
02. september 2015
Sted
Kulturrådet

Frist for støtte til kulturnæringer

Formål med ordningen

Formålet med ordningen er å styrke grunnlaget for næringsutvikling hos kulturaktører. Ordningen støtter ulike former for samarbeid gjennom samlokaliseringer og nettverk mellom aktører som har som mål å utvikle ny, god og varig virksomhet innenfor kulturnæringen.

Samlokaliseringer og nettverk gir arenaer for å dele kompetanse og faglige ressurser, og å prøve ut forretningsmodeller, ideer og aktiviteter sammen med andre aktører, både innenfor og utenfor kulturnæringene. Det er et mål med ordningen å stimulere til nye og tverrfaglige arbeidsformer og samarbeidskonstellasjoner som får en varighet ut over prosjektperioden. Det er videre et mål å synliggjøre overførbarhet, det vil si at kunnskap fra tiltakene kan gjøres tilgjengelig og tas i bruk av andre aktører.

Ordningen har en ramme på kr 4,9 millioner.

Les mer om hvem som kan søke og hvordan her.