Dato
19. november 2021 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadskjemaet gjenåpnes midlertidig! Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Kulturrådet gjenåpner nå søknadsskjemaet fordi klokkeslettet ikke har vært kommunisert tydelig nok på nettsidene.

Søknadsskjemaet vil være åpent fra torsdag 18. november kl. 08.00 til fredag 19. november kl. 13.00. Se mer informasjon under les mer. 

 

Formål: 

Formålet med denne ordningen er å kompensere arrangører og underleverandører i kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. 

Hvem kan søke?
 

Arrangører og underleverandører til kulturarrangementer som er stengt, avlyst eller nedskalert som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet, kan få kompensasjon.

Merk at søkere i Frivillighetsregisteret ikke kan søke denne ordningen, men sjekk ut støtteordningen under Lotteri- og stiftelsestilsynet. 


Hvilke arrangementer kan det gis kompensasjon for

Det kan gis kompensasjon på inntil 95 prosent av en arrangørs uunngåelige økonomiske forpliktelser knyttet til et realistisk planlagt kulturarrangement dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • kulturarrangementet var planlagt avholdt i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen
  • kulturarrangementet ble eller skulle ha blitt avholdt i perioden 1. juli til 31. oktober 2021
  • kulturarrangementet ble avlyst, stengt eller nedskalert som følge av klare og dokumenterbare råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet
  • kulturarrangementet var eller skulle vært billettert og åpent for allmennheten
  • kulturarrangementet var senest planlagt 15 dager før gjennomføringsdato

Det gis ikke kompensasjon dersom arrangøren har mottatt støtte til samme arrangement fra stimuleringsordningen for kulturarrangementer. Dersom en arrangør har mottatt støtte til et arrangement fra stimuleringsordningen og senere tilbakebetalt støtten, kan arrangørens kompensasjon for det avlyste, stengte eller nedskalerte arrangementet etter denne ordningen ikke overstige støttebeløpet som ble utbetalt gjennom stimuleringsordningen. 

Se nærmere informasjon under kultrurrådet sin nettside under les mer.