Dato
02. september 2020 | Kl. Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Uhørt!

Uhørt! Ekstraordinær satsing på musikkproduksjon og -formidling til barn og ungdom

Barn og ungdom skal ha tilgang til like gode musikkopplevelser som voksne. Kulturrådet ønsker at formidling av musikk for barn og ungdom skal være et attraktivt arbeidsfelt for flere musikere, komponister, arrangører og produksjonsmiljøer i hele landet. Det lyses ut egne midler som skal gjøre det mulig for flere aktører å formidle musikk til et ungt publikum, forene kunstneriske krefter og presentere gjennomarbeidede produksjoner på offentlige arenaer og treffpunkter der barn og ungdom er til stede. Ordningen gir mulighet for at iverksetting av ambisiøse ideer skal få en helhetlig og god finansiering hvor kostnader til både produksjon og formidling/turné kan omsøkes i én og samme søknad. Tilskuddene skal gi tid og rom til utvikling av kunstnerisk idé, konsept, samarbeidsformer og formidlingsmåter. Det er et mål at prosjektene bidrar til faglig og kunstnerisk utvikling på feltet.

Ordningen retter seg mot musikere, komponister, produsenter, kuratorer i arrangør-/festivalfeltet og andre som ønsker å nå et yngre publikum. Det etterlyses søkere og samarbeidsprosjekter fra ulike produksjonsmiljøer innen alle musikksjangre. Ordningen henvender seg til etablerte aktører, men ønsker også å rekruttere nye aktører og søkere.

 

Formål

Ordningen skal bidra til at det skapes og formidles et godt og bredt utvalg av musikkproduksjoner for barn og ungdom. Målet er å stimulere kunstnere og produksjonsmiljøer til å henvende seg til et yngre publikum, slik at barn og ungdom får et større og mer variert tilfang av gode musikkproduksjoner.

 

Hvem kan søke

Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke, f.eks. skapende kunstnere (profesjonelle musikere, ensembler, komponister, andre kunstnere), produsenter, kuratorer/programmerere i det frie arrangør-/festivalfeltet, kulturhus og støtteapparat.