Dato
15. november 2021
Sted
Lotteri - og Stiftelsestilsynet

Søknadsfrist: Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Om ordningen: 
Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. oktober 2021. Arrangementer og aktiviteter i perioden 25. september – 31. oktober skulle kunne gjennomføres som normalt da det ikke var nasjonale smittevernrestriksjoner. Dere kan likevel søke om tilskudd dersom dere kan dokumentere at arrangementet eller aktiviteten i denne perioden ble avlyst eller nedskalert som følge av restriksjoner eller råd fra myndighetene før gjenåpningen den 25. september eller nye offentlige restriksjoner.  Se mer informasjon under les mer. 

Hvem kan søke?
Lag og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Dere må gjennom seks ja/nei spørsmål før dere kommer til søknadssiden.