Dato
02. mars 2020
Sted
Kulturrom

Søknadsfrist til teknisk utstyr og lokaler hos Kulturrom

Kulturrom fordeler tilskudd til teknisk utstyr og lokaler over hele landet. Konsertscener, kor, korps, teaterlag, bandkollektiv, orkestre, ensambler, arrangører og storband er eksempler på aktører som kan søke tilskudd fra Kulturrom.

 

Hvem kan søke om hva?

Arrangør

Søkere i denne målgruppen kan søke tilskudd til fremføringsutstyr, øvingsutstyr og enkle akustiske utbedringer av lokaler. Gjennom en ny prøveordning kan det også søkes om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr.
Tilskudd til fremføringsutstyr vil normalt begrense seg til mindre utstyrspakker og backline.

 

Kulturarena

Søkere i denne målgruppen kan søke tilskudd til fremføringsutstyr, øvingsutstyr, bygg og akustiske utbedringer av arenaer samt øvingsbinger.

 

Utøverfellesskap

Utøverfelleskap kan søke tilskudd til nytt og brukt øvingsutstyr, samt enkle akustiske utbedringer av øvingslokaler.