Dato
04. desember 2018 | Kl. 13.00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Prosjektstøtte andre musikktiltak (desember)

Formål med ordningen

Formålet med tilskudd fra avsetningen for andre musikktiltak er å støtte prosjekter som faller utenfor Kulturrådets øvrige støtteordninger på musikk, samt til forsøksvirksomhet og ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å bevare og tilgjengeliggjøre musikkarven i Norge.