Dato
30. april 2021
Sted
Oslo kommune

Søknadsfrist: Oslo kommunes krisepakke for kultur- og kulturnæringssteder

Det er åpnet for å søke på resterende beløp i statens krisepakke til kultursteder i Oslo. Etter den forrige tildelingen gjenstår 4,1 millioner. Søknadsfrist er fredag 30. april.

Vi i Norske Konsertarrangører har vært i dialog med Oslo kommune om innretting av ordningen og bidrar nå til å spre informasjon om muligheten ordningen gir. Krisepakken gjelder for den del av kulturnæringen «som lever av å samle mennesker» og som faller helt eller delvis utenfor øvrige statlige ordninger – enten det er kulturhus, museer, framføringslokaler eller andre som kunne ha vært åpne for publikum, utøvere og brukere.

 

Kort om tilskuddet

Krisepakken skal styrke likviditeten til kultur- og kulturnæringssteder i Oslo som har måttet holde stengt som følge av Forskrift om forebygging av koronasmitte.

Tilskuddet er statlige kompensasjonsmidler som viderefordeles av Oslo kommune.

 

Hvem kan søke?

  • Stedet må ha kulturaktivitet/kulturnæring som sin primære funksjon.
  • Stedet må være profesjonelt drevet og virksomheten må foregå innendørs.
  • Stedet er eller har vært stengt som følge av kommunal forskrift om forebygging av koronasmitte.
  • Ordningen omfatter i hovedsak scener, kulturhus, museer, framføringslokaler og annet som kunne ha vært åpne for publikum, utøvere og brukere. 

Virksomheter som driver flere separate steder kan søke om støtte til flere steder i samme søknad.