Dato
30. september 2021
Sted
Innovasjon Norge

Søknadsfrist: Omstilling av reiselivs-, event- og serveringsnæringene

Det er nå åpent å søke støttemidler for festivaler hos Innovasjon Norge. Søknader blir vurdert fortløpende, men endelig frist er 30. september. 

 

Vi har vært i dialog med Innovasjon Norge og blitt informert om at festivaler kvalifiserer til å søke midler. De fleste store arrangement tiltrekker seg mange tilreisende, og kan derfor regnes som aktører i reiselivsnæringen. 

 

Kort om tilskuddet

Stortinget har bevilget 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Pengene skal brukes til å gjennomføre prosjekter for nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Det kan også bety omstilling til andre næringer, der ressursene kan utnyttes bedre.

 

Kravene til å sende inn søknad

  • Gjennomsnittlig omsetningsfall i mnd des 20, jan-feb 21 må være på minimum 30%. Dette gjør jo at ordningen mest sannsynlig kun er aktuell for vinterarrangement. Men, dersom festivalene har annen aktivitet kan de kanskje klare dette kravet. Helårsarr vil vel lett klare dette kravet.
  • Næringskode må være innenfor ordningen, og der vil nok de fleste kvalifisere da 90 er en av de som er innenfor.