Dato
04. juni 2019 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Musikkfestivaler

Formål med støtteordningen: 

  • Gjøre musikk og andre kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
  • Bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk skapt og produsert i samtiden.
  • Formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge, inkludert det samiske.
  • Stimulere nye former for formidling og programmering.
  • Bidra til at det skapes både fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.
  • Bidra til økt samspill og kompetansedeling mellom aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Fremme produksjon og formidling av musikk og annen kunst av høy kvalitet til barn og unge.