Dato
05. mars 2019 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Musikere og musikkensembler

Støtteordning for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, styrke utviklingsmuligheter, økonomiske rammevilkår og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling for musikere og ensembler. 

 

Det er også mulig å søke midler til å turnere produksjoner for arrangører selv om det ikke står eksplisitt formulert,