KREATIVT EUROPA:

INTERNASJONALE SAMARBEIDSPROSJEKTER

Formål:

" />

KREATIVT EUROPA:

INTERNASJONALE SAMARBEIDSPROSJEKTER

Formål:

" /> Søknadsfrist Kreativt Europa - Norske Kulturarrangører
Dato
01. oktober 2014
Sted
EU

Søknadsfrist Kreativt Europa

Kreativt Europa 600x 455

KREATIVT EUROPA:

INTERNASJONALE SAMARBEIDSPROSJEKTER

Formål:

 • Å styrke den kulturelle og kreative sektorens kapasitet til å operere internasjonalt.
 • Å fremme mobilitet og sirkulasjon av kunstnere, aktører, produksjoner, kulturelle og kreative tjenester og produkter.
 • Å bidra til innovasjon og kreativitet i kunst- og kulturfeltet.
 • Å bidra til publikumsutvikling.

Aktiviteter man kan søke om støtte til er blant annet (ikke uttømmende liste):

 • Utveksling gjennom opplæring og workshops samt produksjon av materiell og websider i tilknytning til dette.
 • Utveksling gjennom besøk og residensopphold mellom kulturaktører.
 • Samarbeid og utveksling mellom teatre, festivaler, orkestre, musikkgrupper, teatergrupper, konserthaller, operahus etc..
 • Sirkulasjon av kunst- og kulturgjenstander på tvers av landegrenser.

Små og store samarbeidsprosjekter

Man kan søke om støtte til små samarbeidsprosjekter:

 • Består av minimum tre kulturaktører fra minimum tre forskjellige land som er med i Kreativt Europa.
 • Man kan søke om støtte opp til 200 000 Euro, men dette beløpet kan ikke overstige 60% av prosjektets totale budsjett.
 • Maksimum varighet er 48 måneder.
 • Sjekk aktuelle utlysning for når aktiviteter kan starte opp.

ELLER

Man kan søke om støtte til store samarbeidsprosjekter:

 • Består av minimum seks kulturaktører fra minimum seks forskjellige land som er med i Kreativt Europa.
 • Man kan søke om støtte opp til 2 000 000 Euro, men dette beløpet kan ikke overstige 50% av prosjektets totale budsjett.
 • Maksimum varighet er 48 måneder.
 • Sjekk aktuell utlysning for når aktiviteter kan starte opp.