Dato
04. juni 2019 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Kreativ næring - næringsutvikling

Ordningen er et insentiv til større økonomisk bærekraft og retter seg mot kunstnere og mindre virksomheter innen distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kulturelle uttrykk. 

Den langsiktige målsetningen er å styrke det profesjonelle apparatet rundt utøvende aktører i det frie feltet, og bidra til at kunstproduksjoner får et større marked eller bredere publikum.

Ordningen disponerer 7,7 mill. kroner. Tilskudd gis på inntil kr 400.000 og som hovedregel kun én gang. 

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturrådets fagadministrasjon