Dato
15. januar 2021 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren (Sep. 20)

Formålet med ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, hel eller delvis stenging eller avlysning av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Denne søknadsrunden gjelder arrangementer i september 2020 som er blitt utsatt, helt eller delvis avlyst eller stengt som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter, inkludert kommunale og fylkeskommunale myndigheter, i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Søknadsrunden for arrangementer fra oktober til desember 2020 åpner i uke 3.

 

Hvem kan søke?

Arrangører og underleverandører til kulturarrangementer som er utsatt, helt eller delvis stengt eller avlyst som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet, kan få kompensasjon. Det gis ulik kompensasjon og stilles ulike vilkår for arrangører og underleverandører.

Med arrangør menes virksomheten som har hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet, for eksempel konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere. I utgangspunktet skal mer enn 50 prosent av omsetningen relatere seg til kulturaktiviteter.

Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, musikere, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, som for eksempel litteratur-, konsert- og kulturhus.  

Eksempler på aktører som ikke omfattes av ordningen er filmprodusenter, rettighetshavere, aktører innenfor vakthold/sikkerhet, catering og teknologi- og billettsystemleverandører. 

Man kan ikke søke både som arrangør og underleverandør til samme arrangement. Det kan imidlertid være flere søkere til samme arrangement, for eksempel kan både arrangør og flere underleverandører søke kompensasjon for tap fra samme avlyste festival. Alle søker om sitt eget tap/sine egne merutgifter.