Dato
01. mars 2021 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren (okt. - des. 2020)

NB! Kulturrådet har gjenåpnet søknadsportalen for søkere som ikke fikk sendt inn søknadsskjema for kompensasjon for kulturarrangement fra og med 01.10.20 til og med 31.12.20. Ny søknadsfrist er 26. april kl. 13:00.

Beregningen av kompensasjonsbeløpet er nå korrigert i skjema. Tidligere innsendte søknader har allerede fått ny utregning. Les mer om kompensasjonsordningen og send inn søknad på Kulturrådets nettside

 

Formål

Formålet med denne ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Denne søknadsrunden gjelder kulturarrangementer som skulle vært avholdt i oktober til desember 2020. 

 

Hvem kan søke?

Arrangører og underleverandører til kulturarrangementer som er stengt eller avlyst som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet, kan få kompensasjon. 

Det gis ulik kompensasjon avhengig av hvilken periode arrangementene skulle vært gjennomført i, og det stilles ulike vilkår for arrangører og underleverandører.

Med arrangør menes virksomhet som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten, og den som er ansvarlig for gjennomføring av arrangement det søkes kompensasjon for. Eksempler er konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere. 

Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, som for eksempel litteratur-, konsert- og kulturhus.  

Eksempler på aktører som ikke omfattes av ordningen er filmprodusenter, rettighetshavere, aktører innenfor vakthold/sikkerhet, catering og teknologi- og billettsystemleverandører.

Man kan ikke søke både som arrangør og underleverandør til samme arrangement. Det kan imidlertid være flere søkere til samme arrangement, for eksempel kan både arrangør og flere underleverandører søke kompensasjon for tap fra samme avlyste festival. Alle søker om sitt eget tap/sine egne merutgifter.