Dato
02. mars 2018 | Kl. 13:00

Søknadsfrist: Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak øremerker 1,5 millioner kroner til en særskilt satsning på gjesteoppholdsprosjekter som bidrar til å skape programinnhold og /eller utvikle profesjonelle kunstprosjekter av høy kvalitet for barn og unge i kunst- og kulturarenaer i Norge. Øremerkingen gjelder for søknadsfristene i september 2017 og mars 2018. Les mer 

Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte ble initiert av Kulturrådet i 2014. Ordningen ble evaluert høsten 2016 (På besøk), og Kulturrådet har vedtatt en videreføring av ordningen i 2017 og 2018 (se artikkel om videreføring av gjestekurator- og gjestekunstnerstøtte)

Formål

Ordningen skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.

Ordningen skal:

  • bidra til kunstnerisk og faglig utvikling av produksjons- og formidlingsarbeid i kunst- og kulturarenaene
  • bidra til å styrke og utvikle programtilbud på høyt kunstnerisk nivå for et allment publikum
  • stimulere til økt internasjonalt samarbeid og utveksling

Ordningen er tverrfaglig og gjelder alle de kunst- og kulturområdene Kulturrådet dekker: Visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk samt kulturvern.

Hvem kan søke

Arenaer for formidling, visning og produksjon av profesjonell kunst og kultur, for eksempel kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, programmerende scener, arrangører og festivaler m.m.