Dato
01. november 2018

Søknadsfrist Frifond (høst 2018)

Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter så lenge din organisasjon er medlem i Norske Konsertarrangører og oppfyller visse kriterier. Søknadsfristene er  1. Juni og 1. November.

Hva er Frifond?
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge.

For medlemmer i Norske Konsertarrangører, er denne aktiviteten naturlig nok knyttet opp mot konsertarrangering eller annen musikkaktivitet. Har du gode ungdomsprosjekt eller ungdom som deltar i din klubb/festival, så kan det være penger å hente.