Dato
03. mars 2020
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist for støtteordninger under Norsk kulturfond

Søknadsfrist for støtteordninger under Norsk kulturfond er 3. mars 2020 kl. 13:00.

 

Om Norsk kulturfond

Norsk kulturfond har som oppgave å stimulere nyskapende kunst- og kulturaktivitet, og formidle kunst- og kulturverdier til så mange som mulig. Norsk kulturråd fordeler midlene ut fra faglig og kunstnerlig skjønn i samsvar med formålet til Kulturfondet.

Privatpersoner, organisasjoner og ulike institusjoner kan søke tilskudd innenfor områdene litteratur og tidsskrift, musikk, billedkunst og kunsthåndverk, scenekunst, kulturvern, rom for kunst/kulturarenaer, tiltak med tverrfaglig innhold og andre tiltak som faller inn under fondet sitt formål. Det blir lagt vekt på tiltak som medvirker til å realisere et kulturelt og kunstnerlig mangfold.